Helios Security Distribution: Distributie echipamente si solutii de securitate


Adresabil

img1693smartlight

SmartLight

Centrale adresabile cu o buclă neextensibilă

SmartLight este o centrală adresabilă de detecție incendiu compactă, ușor de utilizat, ce se instalează fără problem şi nu necesită o programare complicată, ideală pentru aplicații simple. Se adresează cu precădere pentru instalații mici, cu un număr redus de detectori, dar care au nevoie de un grad mare de fiabilitate și performanță, pe care doar un sistem adresabil îl poate asigura.

img1847marchio_imqsistemisicurezzaEN54-2;EN54-4 certified, EN12094-1 (CPD) certified
 Reprezintă cu siguranță o alternativă la sistemele de detecție incendiu convenționale ce merită luată în considerare.

Centrala SmartLight se bazează pe tehnologia OpenLoop. Este prevăzută cu 2 ieșiri supervizate de alarmă și deranjament. Poate detecta și diagnostica condițiile anormale de funcționare, furnizând un spectru larg de semnalizări optice pentru: alarmă, pre-alarmă, deranjament, preavertizare, izolare zone, etc. Starea sistemului este afișată în clar pe afișajul LCD inclus și indicată optic prin LED-urile de stare.

Centrala SmartLight gestionează o magistrală RS485 pentru comandă de la distanță, pe care se pot conecta maxim 4 panouri repetoare SmartLetUSee/LCD Lite. Acestea replică afișarea tuturor datelor din sistem și permit utilizatorului să acceseze și să comande centrala conform cu nivelul său de autorizare.

De asemenea centrala poate fi dotată opțional și cu o interfață SmartLetLoose/ONE pentru comanda instalațiilor de stingere, fiind certificată EN12094-1.

Programarea centralei de pe panoul frontal este extrem de facilă datorită instrucțiunilor afișate pe display-ul LCD. Facilitatea de auto-adresare a detectorilor simplifică procedura de programare și reduce semnificativ timpul de instalare. Sistemul poate fi desemenea programat cu ajutorul software-ului SmartLeague ce rulează pe platformă Windows. Configurarea se poate face și off-line, putând apoi fi descărcată prin portul RS232 al centralei.

 

Caracteristici tehnice

Centrală adresabilă cu o buclă, neextensibilă

Magistrală RS485 pentru panouri repetoare

Certificată EN54

Buzzer pentru avertizare acustică

Certificare EN12094-1 pentru stingere

Port RS232 pentru upload/download

Tehnologie OpenLoop

Software de programare pe platformă Windows

Cablare buclă pe 2 sau 4 fire

Programare facilă de pe panoul frontal

Maxim 240 elemente adresabile (64 pentru modelul S)

Cheie pentru accesare funcții de nivel 2 (conf. EN54)

Maxim 30 zone (16 pentru modelul S)

Conector on-board pentru sondă termică

Modul comandă instalații stingere (opțional)

Testare eficiență acumulatori

Maxim 4 panouri repetoare pe magistrala Rs485

Realizată în tehnologie SMD pentru fialbilitate ridicată

1 ieșire pentru activare comunicator vocal

Carcasă metalică

1 ieșire pentru activare comunicator vocal

Tensiune de alimentare: 230Vac ± 10%

1 ieșire supervizată pentru deranjament

Sursă de alimentare în comutație 1,4A @ 27,6 Vcc

1 ieșire de alarmă pe releu

Capacitate acumulatori: 2 x 12 V / 7 Ah

1 ieșire în tensiune pentru alimentare disp. externe

Display grafic iluminat

Deconectare acumulator complet descărcat

Greutate (fără acumulatori): 3 Kg

Auto-înrolare & auto-adresare elemente adresabile

Taste de navigare pentru accesare ușoară a meniului

 

Dimensiuni: 325 x 325 x 80 mm Taste rapide (Silence, Reset, Evacuare, Investigare)

Modele şi accesorii

SmartLight/G Centrală adresabilă cu o buclă, 240 elemente, 30 zone

SmartLight/S Centrală adresabilă cu o buclă, 64 elemente, 16 zone

SmartLetUSee/LCD-Lite Panou repetor pentru centralele detecție incendii INIM SmartLine și SmartLight

SmartLetLoose/ONE Modul comandă instalații de stingere[/three_fourth_last]

SmartLeague Software de programare și gestionare pentru centralele de incendiu

și efracție INIM, platforma Windows

LinkUSB232CONV Cablu de conectare între PC și centralele INIM(USB – RS232)

IPS24040 Sursă de alimentare cu back-up în comutație 1,4 A @ 27,6 Vcc

ProbeTH Sondă de temperatură (pentru protecție acumulator și supraîncălzire)

 

smartloop g
SmartLoop

Seria de centrale adresabile SmartLoop marchează o evoluție clară față de modelele anterioare, oferind soluții pentru toate segmentele de piață, de la sisteme mici de o buclă până la cele de mari dimensiuni – 8 bucle. În configurație maximă, un sistem de detecție incendii poate integra 30 de centrale, iar dacă luăm în considerare că fiecare din ele poate avea 8 bucle cu câte 240 de elemente adresabile putem aprecia flexibilitatea și gradul înalt de tehnologie care au fost atinse.

Centralele se bazează pe tehnologiile patentate OpenLoop pentru buclele de detecție, HorNet pentru rețeaua de centrale, derivată din sistemele RS485, Emergency54 care asigură funcționarea sistemului chiar în cazul defectării procesorului și Janus, înglobată în interfețele TCP/IP SmartLAN, ce permit accesarea sistemelor prin Internet. Starea sistemului este afișată în clar pe display-ul LCD și prin LED-urile de pe panoul frontal.

O serie de module și interfețe permit extinderea capacității și funcționalității centralelor: modul de extensie pentru 2 bucle de detecție SmartLoop/2L, pentru suplimentarea cu încă 6 terminale configurabile ca intrări / ieșiri SmartLoopIN/OUT, interfețe pentru rețea HorNet SmartLoop/NET, comunicator telefonic vocal și digital SmartLoop/PSTN, imprimantă termică SmartLoop/PRN, interfețe SmartLAN pentru programare și monitorizare prin TCP/IP. Compatibilitatea între modelele de centrale și diferitele module și interfețe este dată în tabelul de mai jos.

Centralele permit conectarea pe o magistrală RS485 a maxim 8 panouri repetoare, disponibile în variante cu LCD sau LED-uri, pentru replicarea datelor afișate și operarea de la distanță.

Tot pe magistrala RS485 se pot conecta și centrale de comandă instalații de stingere, bazate pe sistemele convenționale SmartLine prevăzute cu interfețe SmartLetLoose/ONE.

Buclele de detecție acceptă elemente adresabile prin protocoalele Argus – seria Vega – și Apollo. Prin procedura de auto-adresare se reduce considerabil timpul de instalare.

Programarea sistemului de pe panoul frontal se face ușor și fără greșeală datorită meniului afișat pe display. De asemenea centrala poate fi parametrizată și prin intermediul software-ului SmartLeague, ce beneficiază de o interfață grafică intuitivă și ușor de utilizat. Această metodă permite instalatorului să programeze sistemul de acasă sau de la birou și să-l descarce ulterior în centrală prin interfețele disponibile: RS232, USB sau Ethernet.

Centrale SmartLoop disponibile

SmartLoop/1010-P Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, cu tastatură, display LCD și afișaj LED-uri stare zone, acceptă imprimantă termică
SmartLoop/2080-P Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, cu tastatură, display LCD și afișaj LED-uri stare zone, acceptă imprimantă termică
SmartLoop/1010-G Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, cu tastatură și display LCD
SmartLoop/2080-G Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, cu tastatură și display LCD
SmartLoop/1010-S Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, panou frontal neechipat
SmartLoop/2080-S Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, panou frontal neechipat

 Caracteristici și specificații tehnice

-Centrale analog adresabile în variantă neextensibilă de o buclă -Posibilitate de conectare detectori convenționali
-Centrale analog adresabile în variantă extensibilă de la 2 la 8 bucle -Taste de navigare pentru accesare ușoară a meniului
-Structura hardware multiprocesor, bazat pe CPU 32 biti -Taste rapide (Silence, Reset, Evacuare, Investigare)
-Toate produsele din gamă sunt certificate EN54 -Magistrală RS485 pentru panouri repetoare
-Tehnologie OpenLoop -Buzzer pentru avertizare acustică
-Cablare buclă pe 2 sau 4 fire, maxim 2000 m lungime -Porturi RS232 și USB pentru upload/download
-Maxim 240 elemente adresabile -Software de programare pe platformă Windows
-Arhitectură de rețea Token Ring – HorNet, maxim 30 de centrale -Buffer 2000 de evenimente
-Suportă procesor redundant – tehnologie Emergency54 -Programare facilă de pe panoul frontal
-Acceptă o centrală de comandă instalații stingere pe bus RS485 -Cheie pentru accesare funcții de nivel 2 (conf. EN54)
-Maxim 8 panouri repetoare pe magistrala RS485 -Conector on-board pentru sondă termică
-3 ieșiri supervizate pentru uz general -Comunicator telefonic digital/vocal opțional
-1 ieșire supervizată de alarmă -Testare eficiență acumulatori
-1 ieșire supervizată pentru deranjament -Realizată în tehnologie SMD pentru fialbilitate ridicată
-1 ieșire de deranjament pe releu -Carcasă metalică
-1 ieșire de alarmă pe releu -Tensiune de alimentare: 230Vac ± 10%
-1 ieșire în tensiune pentru alimentare disp. externe -Sursă de alimentare în comutație 4A @ 27,6 Vcc
-Deconectare acumulator complet descărcat -Capacitate acumulatori: 2 x 12 V / 17 Ah
-Auto-înrolare & auto-adresare elemente adresabile -Display grafic iluminat
-Dimensiuni: 480 x 470 x 135 mm -Greutate (fără acumulatori): 8 Kg

 Module și interfețe pentru centralele SmartLoop

 Smartloop2L SmartLoop/2L – Modul extensie OpenLoopModulul extinde capacitatea sistemului cu 2 bucle în tehnologie OpenLoop. Se pot monta maxim 3 module numai pe centralele extensibile model 2080, ajungându-se la o capacitate totală de 8 bucle pe centrală. Buclele pot fi configurate independent pentru a accepta dispozitive adresabile cu diferite protocoale (Apollo și Argus în prezent).
 SmartloopINOUT SmartLoop/INOUT – Modul extensie intrări/ieșiriModulul de extensie este prevăzut cu 6 terminale. Fiecare din ele poate fi configurat ca și ieșire supervizată de maxim 1 A, intrare monitorizată sau intrare de zonă pentru detectori convenționali. Semnalele de trigerare a ieșirilor, precum și acțiunile generate de starea intrărilor sunt complet programabile.
 SmartloopNET SmartLoop/NET – Modul extensie de rețea (HorNet)Permite integrarea centralei într-o rețea de tip token-ring, tolerantă la defecțiuni. Topologia rețelei se realizează cu cablu torsadat cu 3 perechi și o lungime maximă de 2000 m. Utilizând încă un cablu cu 2 perechi se creează condițiile pentru transmisia stărilor de alarmă chiar și în situația defectării procesorului unei centrale (implementare tehnologie Emergency54).
 SmartloopPSTN SmartLoop/PSTN – Modul comunicator vocal și digitalInclude un comunicator telefonic cu 2 linii monitorizate. Poate raporta evenimentele înregistrate de centrală atât în format digital (ContactID, SIA, etc.) cât și prin mesaje vocale. Modulul dispune de o capacitate de 8 mesaje vocale. Având microprocesorul propriu, modulul poate iniția apeluri în caz de alarmă chiar dacă procesorul centralei nu mai funcționează.
 SmartloopLAN SmartLAN – Interfață Ethernet pentru acces și monitorizare prin internetInterfața SmartLAN facilitează accesarea întregului sistem de detecție incendiu (a tuturor centralelor interconectate prin rețeaua HorNet) de la distanță, prin Internet. Raportarea de face în timp real și se pot transmite deasemenea e-mailuri asociate evenimentelor petrecute. Prin intermediul interfeței se pot face operațiuni de upload/download, se poate monitoriza sistemul cu ajutorul software-ului SmartLook și se poate accesa sistemul prin interfața web încorporată.
SmartLAN/SF – Interfață Ethernet pentru acces și monitorizare prin internetInterfața SmartLAN/SF facilitează accesarea întregului sistem de detecție incendiu (a tuturor centralelor interconectate prin rețeaua HorNet) de la distanță, prin Internet. Prin intermediul interfeței se pot face operațiuni de upload/download și se poate monitoriza sistemul cu ajutorul software-ului SmartLook.
 SmartloopPRN SmartLoop/PRN – Imprimantă termică pentru panoul frontal (numai la modelele P)Se montează pe panoul frontal al centralei și se conectează direct pe placa de bază prin cablul furnizat. Utilizează role de hârtie termică de 82 mm lățime și printează în timp real sau pe anumite perioade evenimentele înregistrate de centrală. Mai poate tipări rapoarte la cerere despre funcționarea detectorilor în buclă și gradul de murdărire al acestora.

 

Compatibilități module și interfețe

 

Modele SmartLoop disponibile Design panou frontal Module și interfețe opționale
Tastatură și display Panou 48 LED-uri SmartLoop 2L SmartLoop PRN SmartLoop IN/OUT SmartLoop NET SmartLoop PSTN SmartLANSmartLAN/FS
1010-P da da da da da da da
2080-P da da da, max. 3 da da da da da
1010-G da da da da da
2080-G da da, max. 3 da da da da
1010-S da da da da
2080-S da, max. 3 da da da da

 

 

SPECIFICAȚII TEHNICE
Tensiune de alimentare 230 Vca – 15%, +10%, 50/60 Hz
Curent maxim furnizat de sursa internă / pentru alimentare dispozitive externe 4 A / 2,8 A
Capacitate acumulatori 12 Vcc @ 7 Ah sau 17 Ah
Temperatură de operare de la -5 la + 40 ºC
Dimensiuni 48 x 47 x 13,5 cm
Greutate fără acumulatori 8 Kg
Consum de curent module și interfețe opționale stand-by maxim
SmartLoop/2L 20 mA 70 mA
SmartLoop/INOUT 40 mA 300 mA
SmartLoop/NET 40 mA 40 mA
SmartLoop/PSTN 20 mA 60 mA
SmartLAN 200 mA 200 mA
SmartLAN/SF 40 mA 40 mA
SmartMimic 5 mA 50 mA
SmartLoop/LED 40 mA 80 mA
SmartLoop/PRN 0 mA 1 A
SmartLetUSee/LCD 40 mA 50 mA
SmartLetUSee/LED 5 mA 50 mA

 

 

COD PRODUS DESCRIERE
SmartLoop/1010-P Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, cu tastatură, display și LED-uri, acceptă imprimantă termică
SmartLoop/2080-P Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, cu tastatură, display și LED-uri, acceptă imprimantă termică
SmartLoop/1010-G Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, cu tastatură, display și panou LED-uri
SmartLoop/2080-G Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, cu tastatură, display și panou LED-uri
SmartLoop/1010-S Centrală adresabilă o buclă, neextensibilă, panou frontal neechipat
SmartLoop/2080-S Centrală adresabilă 2 bucle, extensibilă la 8, panou frontal neechipat
SmartLetUSee/LCD Panou repetor pentru centralele de detecție incendii Inim cu display LCD
SmartLetUSee/LCD-RK Panou repetor pentru centralele de detecție incendii Inim cu display LCD, varianta de rack 19”
SmartLetUSee/LED Panou repetor pentru centralele de detecție incendii Inim cu LED-uri
SmartLoop/2L Modul extensie 2 bucle
SmartLoop/INOUT Modul extensie 6 terminale intrări / ieșiri
SmartLoop/NET Interfață de rețea HorNet
SmartLoop/PSTN Comunicator telefonic vocal și digital
SmartLoop/PRN Modul imprimantă termică
SmartLAN Interfață Ethernet pentru programare și monitorizare prin Internet via TCP/IP
SmartLAN/SF Interfață Ethernet pentru conectare prin Internet via TCP/IP
SmartMimic Panou sinoptic
SmartLine020-4EXT Centrală un canal de stingere incendii cu 4 zone convenționale, extensibilă la 20 zone
SmartLine036-4EXT Centrală un canal de stingere incendii cu 4 zone convenționale, extensibilă la 36 zone
SmartLeague Software de programare și gestionare pentru centrale de incendiu și efracție Inim, platformă Windows
Link232F9F9 Cablu de conectare RS232 intre PC și centralele Inim
LinkUSBAB Cablu de conectare USB intre PC și centralele Inim
IPS24140 Sursă alimentare cu back-up 27,6 Vcc @ 4 A
ProbeTH Sondă de temperatură (pentru protecție acumulator la supraîncălzire)

 

img1523rilevatore_iris
ENEA

Detectori analog adresabili

 

Detectorii din seria ENEA, ca rezultat al tehnologiei avansate bazată pe microprocesoare de ultimă generație, reprezintă cea mai nouă tehnologie pe care o poate oferi un sistem de detecție incendii. Ei furnizează un spectru larg de opțiuni și funcții flexibile, toate configurabile de la centrală (prin tehnologia Versa++). Detectorii ENEA sunt capabili să implementeze un set complicat de algoritmi, personalizați de către profesioniștii de la INIM, care asigură o fiabilitate de neegalat și cea mai bună imunitate la alarmele false. Datorita tehnologiei INIM LoopMap, vă puteți conecta cu ajutorul unui computer la centrală sau la interfața EDRV1000 și să reconstituiți exact topologia instalației, având astfel la îndemână un instrument care vă simplifică mult intreținerea și detectarea defectelor instalației. Acești detectori au trecut cu brio toate testele executate la LPCB, prestigiosul organism englez de certificare. Astfel ei dețin dreptul de utilizare a acestei mărci, în plus față de certificatul obligatoriu CPD pentru comercializarea detectorilor de incendiu.

 Caracteristici principale:

 • un design nou al camerei optice cu partea superioară etanșă și plasă cu găuri de 500 micrometri contra insectelor.
 • LED tricolor: roșu în stare de alarmă, verde pâlpăind în stare de standby (opțional) și pentru identificare după activarea manuală de la centrala, galben pentru deranjament (defecțiune sau nivel înalt de contaminare în camera optică de fum).
 • Izolator integrat de scurt-circuit
 • Maxim 240 de dispozitive adresabile conectabile pe o buclă.
 • Adresare automată (fiecare dispozitiv este identificat dupa un numar serial)
 • Ieșire supervizată de la distanța configurabilă din centrală.
 • Recunoaștere automată a conectării unui afișaj paralel
 • Compensare a nivelului de contaminare cauzat de praful din cameră
 • Selectare a sensibilității pentru nivelurile de fum și temperatură.
 • Selectarea modului de operare (pentru versiunea ED300): doar Fum, doar Temperatură, mod SI, mod SAU, mod PLUS.
 • Diagnoza completă: vizualizarea nivelului de contaminare din camera optică și verificarea valorilor în timp real.
 • Memorarea nivelurilor de fum si temperatura masurate in cele 5 minute inainte de ultima alarma detectata.
 • Gama vasta de optiuni (selectata cu ajutorul interfetei EDRV1000).
 • Soclu cu asigurarea continuitatii liniei de detectie in eventualitatea scoaterii detectorului.
Caracteristici principale ED100 ED200 ED300
Tensiunea de operare 19-30 Vcc
Consum de curent stand-by 200 μA
Consum de curent în stare de alarmă max 10 mA
Sensibilitate 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/m A1R (58°C +RoR)- B(72°C) –BR(72°C + RoR) – A2S(58°C) 0,08-0,10-0,12-0,15 dB/mA1R (58°C+RoR)- B(72°C) –BR(72°C + RoR) – A2S(58°C)modul SI-SAU-PLUS
Temperatura de operare -5°C +40°C
Înăl imea ț soclului incorporat 46 mm 54 mm
Diametru 110 mm
Greutatea cu soclu inclus 160 g
Greutatea fără soclu 90 g

img1489rilevatore_ottico_di_fumo
ED100 Detector optic de fum adresabil

 Detectorul optic de fum ED100 se bazează pe efectul Tyndall (difuzia luminii) şi asigură avertizarea din timp a unui început de incendiu. Oferă o detecţie pe scară largă a particulelor generate de majoritatea tipurilor de incendii. Noul tip de cameră optică cu partea superioară etanşă şi ecran de protecţie contra insectelor cu găuri de 500 micrometri asigură imunitate sporită la alarmele false. Sensibilitatea poate fi setată pentru o gamă largă de aplicaţii (sensibilitate configurabilă la: 0.08dB/m, 0.10db/m, 0.12db/m, 0.15dB/m).

img1489rilevatore_ottico_di_fumo
ED200 Detector de temperatură adresabil

Caracteristicile de răspuns ale detectorului de temperatură ED200 au fost setate cu grijă în modul A1R (prag fix la 58 C cu detecție termovelocimetrică). Deasemeni, el poate fi configurat (cu ajutorul interfeței EDRV1000) să opereze în modul B (prag fix la 72 C); în modul A2S (prag fix la 58 C); în modul BR (prag fix la 72 C cu detecție termovelocimetrică). Ca urmare a flexibilității sale acest detector este deosebit de util în locuri cu condiții grele de mediu, unde posibilitatea apariției alarmelor false este deosebit de mare.

img1489rilevatore_ottico_di_fumo
ED300 Detector combinat de fum și temperatură adresabil

 Acest detector se bazează pe o nouă tehnologie de detecție. Drept urmare performanțele lui au fost îmbunătățite astfel încât să ofere un răspuns adecvat tuturor tipurilor de incendii (inclusiv a celor cauzate de lichidele inflamabile cu ardere rapidă și cu degajare redusă de fum) și o imunitate sporită la alarmele false. Detectorul poate fi setat în mai multe moduri:

· Mod Plus (implicit): detectorul va intra în stare de alarmă când valorile măsurate vor depași pragurile setate de concentrație de fum sau de temperatură. Oricum, în cazul unei creșteri a temperaturii măsurate, sensibilitatea detectorului de fum va fi ajustată la maxim. Acest mod de operare îl face pretabil pentru detecția incendiilor cu dezvoltare rapidă (generate de lichide inflamabile precum alcoolul)

· Mod SAU: detectorul va intra în stare de alarmă când valorile măsurate vor depași pragurile setate de concentrație de fum sau de temperatură. Acest mod de operare, bazat pe analiza discretă a sensibilității, îl face pretabil pentru detecția incendiilor cu degajare masivă de fum și crestere lentă a temperaturii (foc mocnit) sau a celor cu degajare redusă de fum și temperatură înaltă (incendii provocate de substanțe chimice)

· Mod SI: detectorul va intra în stare de alarmă doar când valorile măsurate vor depași simultan pragurile setate de concentrație de fum și de temperatură. Datorită vitezei reduse de răspuns este necesară o evaluare atentă a factorilor de risc înainte de alegerea acestui mod de operare.

· Mod FUM: similar cu modul de funcționare al detectorului optic de fum ED100

· Mod TEMPERATURĂ: similar cu modul de funcționare al detectorului de temperatură ED200

img1579base_montaggio
EB0010 Soclu detectori

 Soclul este adaptat pentru seriile de detectori IRIS şi ENEA, fiind echipate cu un modul de scurt-circuit care asigură continuitatea în cazul scoaterii unui detector din soclu.

img1579base_montaggio
EB0020 Soclu detectori cu releu

 Soclu cu un releu complet programabil.

Module adresabile

EM312SR

EM312SR Modul adresabil de intrare/ieșire

EM312SR se conectează direct la buclă și este echipat cu o intrare supervizată (capabilă să monitorizeze starea dispozitivelor externe), o ieșire supervizată (capabilă să comande unul sau mai multe echipamente de semnalizare acustică/optică) si o ieșire pe releu (capabilă să comande diverse tipuri de dispozitive externe, de exemplu electromagneți, etc.)

 • intrare supervizată
 • ieșire supervizată
 • intrare supervizată pentru sursa externă de alimentare
 • ieșire pe releu
 • izolator de scurt-circuit incorporat
 • 3 LED-uri multicolore pentru semnalizarea stării intrării/ieșirii/izolatorului
 • adresare automată (fiecare dispozitiv este identificat cu un număr serial)

 

EM110
EM110 Modul adresabil de intrare

EM110 se conectează direct la buclă și este echipat cu o intrare supervizată (capabilă să monitorizeze starea dipozitivelor externe).

 • o intrare supervizată
 • izolator de scurt-circuit incorporat
 • 3 LED-uri multicolore pentru semnalizarea stării intrării/ieșirii/izolatorului
 • adresare automată (fiecare dispozitiv este identificat cu un număr serial)

 

EU311
EU311 Micromodul adresabil

Micromodulul EU311, datorită dimeniunilor sale reduse, poate fi montat direct în carcasa echipamentului pe care îl controlează (buton, sirena cu/fără flash, bariera de fum cu infraroșu, etc.), se conectează direct pe buclă și este echipat cu o intrare supervizată (capabilă să monitorizeze starea unui dispozitiv) și o ieșire în tensiune, alimentată direct din buclă (capabilă să actioneze un dispozitiv de semnalizare acustic/optic). 

 • 1 intrare supervizată
 • 1 ieșire în tensiune
 • izolator de scurt-circuit incorporat
 • adresare automată ( fiecare dispozitiv este identificat cu un număr serial)

 

Caracteristici principale Caracteristici principale EM110 EU311
Tensiune de operare 19-30 Vcc 19-30 Vcc 19-30 Vcc
Consum curent în stand-by 80 μA 80 μA 80 μA
Consum curent stare alarmă 20 mA 20 mA 20 mA
Înălțime 53 mm 53 mm 37 mm
Lățime 100 mm 100 mm 40 mm
Adâncime(terminale incluse) 29 mm 29 mm 15 mm
Greutate 66g 66g 15g

 

EM344S Modul adresabil 4 intrări + 4 ieșiri

Modulul EM344S se conectează direct pe buclă și furnizează 4 intrări și 4 ieșiri pe relee. Acest modul eficient ca și costuri este potrivit pentru toate aplicațiile care necesită un numar mare de intrări/ieșiri. Acest modul funcționează deasemenea ca și interfață pentru detectori convenționali (detectori sau butoane). Linia convențională este alimentată direct din buclă și modulul produce automat scoaterea de sub tensiune a liniei în cazul resetării centralei.

Butoane

img1515pulsante_allarme_manuale
EC0010 Buton manual adresabil 

 • buton manual resetabil prin cheie de plastic (inclusă)
 • element de avertizare pentru a confirmă activarea
 • fără geam din sticlă care se poate sparge

img1840pulsante_di_allarme_esterno
EC0010E Buton manual adresabil pt. instalați exterioare

 • buton manual resetabil prin cheie de plastic (inclusă)
 • rezistent la intemperii grad de potecție IP67, potrivit pentru instalare în exterior

 Dispozitive de avertizare

 

img1102esb010ESB010 Soclu cu sirenă încorporată


A se instala sub soclul din seria EB0010. Acesta se conectează la ieșirea detectorului și 
este alimentat direct prin buclă. Condițiile de activare pot fi configurate din centrală.

 

Avertizare sonoră @ 1m Tonuri Tensiune de operare Consum de curent
până la 95 dBA(ajustabil) 32 selectabile 17-60 Vcc 2-7mA (depinde de ton)

 

img1102esb010ESB020 Soclu pentru detectori cu sirenă și flash încorporate

A se instala sub soclul din seria EB0010. Acesta se conectează la ieșirea detectorului și

este alimentat direct prin buclă. Condițiile de activare pot fi configurate din centrală.

 

Avertizare sonoră @ 1m Tonuri Tensiune de operare Consum de curent
până la 95 dBA(ajustabil) 32 selectabile 17-60 Vcc 8 mA

 

img1809es0010reES0010RE Sirenă adresabilă alimentată prin buclă în carcasă roșie

Sirena se conectează direct la buclă. Grad de protecție IP67,

potrivită pentru instalare în exterior.

 

Avertizare sonoră @ 1m Tonuri Tensiune de operare Consum de curent
până la 106 dBA(ajustabil) 32 selectabile 9-60 Vcc 4-41 mA (depinde de ton)

 

img1111es0020reES0020RE Sirenă adresabilă cu flash alimentată prin buclă în carcasă roșie

Sirena se conectează direct la buclă. Grad de protecție IP67, potrivită pentru instalare în exterior.

 

Avertizare sonoră @ 1m Tonuri Tensiune de operare Consum de curent
până la 106 dBA(ajustabil) 32 selectabile 9-60 Vcc 4-41 mA (depinde de ton)

 

img1965ess020ESS020 Panou de avertizare adresabil

Conține un modul EM312SR. Trebuie conectat la buclă și la o sursă de

alimentare de 24 Vcc. Acest dispozitiv furnizează semnale de avertizare

și o intrare pentru un buton de alarmă convențional, precum și un releu

pentru controlul unor electromagneți. ESS020 furnizează o

soluție eficientă ca și costuri pentru controlul complete unei ieșiri în caz de incendiu.(ușa REI ).

 

Avertizare sonoră @ 1m Tonuri Tensiune de operare Consum de curent
până la 95 dBA(ajustabil) 32 selectabile 17-60 Vcc 8 mA

 

 


  LOGIN